Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Joogaliin OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on külastanud Joogaliin OÜ tunde või registreerinud tundi paljajalu.ee lehe kaudu.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Joogaliin  OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tunnid, milles osaletakse).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kasutamine, edastamine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Joogaliin OÜ.

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Joogaliin OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi;
telefoninumber
e-mail
treeningud, kus osaletakse
Kõiki kliendi poolt edastatud andmeid  on Joogaliin OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt. arvutivõrgu) teel. Seaduses sätestatud alustel on Joogaliin OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Joogaliin OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et planeerida oma treeningtundide mahutavust ja toimumisaega.

Millistel juhtudel Joogaliin OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Joogaliin OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Joogaliin OÜ planeerib oma treeningtundide mahutavust ja toimumisaega vastavalt Kliendi eelnevale registreerimisele.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, pöördudes meie poole info [at] paljajalu.ee

Isikuandmete töötlemise kord
Meie firma töötleb Kliendi: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili.
Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata meile e-kiri info [at] paljajalu.ee või helistada numbril +372 58804009

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil  info[at]paljajalu.ee Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.