Infoks

Meie juhendajad:

Anneliis- 55609820 (Pilatese juhendaja)

Liina- 53095777 (Joogatundide juhendaja)

Hellevi- 5066363 (Lastejooga juhendaja)

Lastejooga info:

Tunnid reedeti kell 15.00-16.00 (1-3.klass), registreerida saab hellevimaasepp@gmail.com